Redaksi

Tim Redaksi:

Pimpinan Redaksi:
Siti Nurhikmah – umikum.78@gmail.com

Editor :
Kumara Edie ST – kumara@arwini.com
Safira Muwahidah – safira@arwini.com

Kontributor :
Sarah Nabila – sarah@arwini.com
Ikhsan Ibrahim – iim@arwini.com